Top

Kamifurano Tokachidake Tourist AssociationKamifurano Tokachidake Tourist Association

다이이치 식당

8,398 views

가정적인 분위기에 싸고 맛있다

주소

上富良野町中町1丁目4-4

1-4-4, Nakamachi, Kamifurano

영업 시간

  • 11:00〜19:00

Closed

  • Sundays

English Menu

none

신용 카드

None,

주차

2

전화

0167-45-2153

Wifi

no

Map Code

349 461 287

지도