Top

Kamifurano Tokachidake Tourist AssociationKamifurano Tokachidake Tourist Association

스낵 로맨티카

8,174 views

적절한 요금에 차분한 분위기의 중노년층을 위한 가게

주소

上富良野町中町1丁目2-3

1-2-3, Nakamachi, Kamifurano

영업 시간

  • 19:00 – 1:00
  • Open every day

English Menu

none

신용 카드

None,

전화

0167-45-2688

Wifi

no

Map Code

349 461 139

지도