Top

Kamifurano Tokachidake Tourist AssociationKamifurano Tokachidake Tourist Association

가미후라노 하이어

8,862 views

가미후라노를 택시 관광으로 만끽

주소

上富良野町中町1丁目5-21

1-5-21, Nakamachi, Kamifurano

영업 시간

  • 6:00 – 2:00
  • Open every day

English Menu

none

신용 카드

None,

전화

0167-45-3145

Wifi

no

Map Code

349 461 259

지도